പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയുണ്ടാകുന്ന പര്‍വതങ്ങള്‍

മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ ഗ്രന്ഥകാരനും യുക്തിവാദിയും ആയ സി രവിചന്ദ്രനും ആയി അദ്ദഹത്തിന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പരിണാമവാദവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഒരു ചര്‍ച്ച അതെ പടി എടുത്തു കൊടുക്കയാണ് ഇവിടെ.  പ്രശസ്ത ജീവശാസ്ത്രകാരനും പരിണാമ വാദിയും ആയ ഡോകിന്സിന്റെ പരിണാമ സംബന്ധമായ കൃതിയായ The Greatest Show on Earth എന്ന പുസ്തകം, ‘ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ദൃശ്യവിസ്മയം’ എന്ന പേരില്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ശ്രീ രവിചന്ദ്രനാണ്. ഡോകിന്‍സ്റെ തെന്നെ God Delusion  എന്ന പുസ്തകവും അദ്ദേഹം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് കൊണ്ട് തെന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ബ്ലോഗില്‍ പലരും അദ്ദേഹത്തെ മലയാള ഡോകിന്‍സ് എന്നു വിളിച്ചത് കാണാം.  രവിചന്ദ്രന്‍ ആ വിശേഷണത്തെ ആ വിശേഷണത്തെ  അന്ഗീകരിക്കുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിലും.

എന്നാല്‍ ആ ചര്‍ച്ചയില്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങങ്ങള്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തില്‍ പ്രാഥമിക ധാരണ മാത്രമുള്ളവരില്‍ നിന്നും പോലും പ്രതീക്ഷാത്തവിധം അബദ്ധജടിലമായിരുന്നു. ആ ചര്‍ച്ചയുടെ അവസാനം അദ്ദേഹം എടുത്ത നിലപാടാകാട്ടെ പരിണാമവാദവും  നാസ്ഥികതയും പ്രചരിപ്പിക്കാന്‍ വേണ്ടി പുസ്തകങ്ങള്‍ എഴുതുകയും കേരളത്തില്‍ ഉടനീളം അതിന് വേണ്ടി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധം നിഷേധാതാമകവും.


പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണത്തെ ക്കുറിച്ച് വളരെ ആധികാരികം എന്ന നിലയില്‍ അദ്ദേഹം അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്ത എന്നെ വ്യക്തിപരമായി അവഹേളിക്കുകയാണ് രവിചന്ദ്രന്‍ അവസാനം ചെയ്തത്. അവിടെ ചര്‍ച്ചയില്‍ പങ്കെടുത്ത മറ്റു യുക്തിവാദികള്‍ ആകട്ടെ, രവിചന്ദ്രന്‍റെ പരിണാമവാദതിലുള്ള അറിവ് ഞാന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വലിയ അപരാധമായിട്ടാണ് കണ്ടത്. രവിചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാന്‍ ഞാനാരാണ് എന്ന രീതിയില്‍ ആണ് അവിടെയുള്ളവര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ശാസ്ത്ര ബോധം ഉള്ളവര്‍ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണ് ഇത്!.

 aa-2 a-2

ഏതായിരുന്നാലും, രവിചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്‍ തിരുത്താന്‍ അദ്ദേഹമോ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മറ്റു പരിണാമവാദികളോ തയ്യാറാവാത്തതിനാലും, ആ വിഷയത്തില്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞത് അബദ്ധമാണ് എന്ന് പിന്നീടും അവിടെയുള്ളവര്‍ പറയുന്നതിനാലും ആ ചര്‍ച്ച അതെ പോലെ ഞാന്‍ ഇവിടെ പോസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രബോധവും യുക്തിബോധവും ധൈഷണിക സത്യസന്തതയും ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഈ വിഷയത്തില്‍ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാം.

പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണോ പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് ?

ഈ ചോദ്യത്തിന് രവിചന്ദ്രന്‍ തന്ന മറുപടി ഇതാണ്.

രവിചന്ദ്രന്‍:
താങ്കള്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനെപ്പറ്റി ഇവിടെ ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഈ ചോദ്യം നിരന്തരമായി ഉന്നയിച്ചു കാണുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ ബ്‌ളോഗില്‍ അതിന്റെ തുടര്‍ ചര്‍ച്ച ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. മതവും ദൈവവുമാണ് 'നാസ്ത്കിനായ ദൈവ'ത്തിലെ വിഷയങ്ങള്‍. പരിണാമത്തെപ്പറ്റി മറ്റൊരു ബ്ലോഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 'ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദൃശ്യവിസ്മയം' റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അത് പൂര്‍ണ്ണതോതില്‍ വികസിപ്പിക്കണം.കാളിദാസന്‍ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, അദ്ദേഹമിങ്ങനെ പറഞ്ഞോ എന്നും തീര്‍ച്ചയില്ല. നേരിട്ടുചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എന്റെ അഭിപ്രായം ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്താം. പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം അഥവാ Natural selection എന്ന വാക്കില്‍ പ്രകൃതി(Nature), നിര്‍ധാരണം അഥവാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്(selection) എന്നീ രണ്ടു ഘടകപദങ്ങളുണ്ട്. ഈ രണ്ടു വാക്കുകള്‍ക്കും നാം വ്യാവഹാരികഭാഷയില്‍ പൊതുവായി കല്‍പ്പിക്കുന്ന അര്‍ത്ഥം സംബന്ധിച്ച് സംശയമില്ലല്ലോ. എന്നാല്‍ പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന 'പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണ'ത്തില്‍ വ്യവഹാരിക അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള 'പ്രകൃതി'യുമില്ല, 'നിര്‍ധാരണ'വുമില്ല. There is no 'NATURE' or 'SELECTION' in NATURAL SELECTION. 'പ്രകൃതി'യില്ലെങ്കിലും ഈ 'പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം' സംഭവിക്കും. അത് നാമുദ്ദേശിക്കുന്ന സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു 'തെരഞ്ഞെടുപ്പ്'ആയിരിക്കുകയുമില്ല. സാധ്യമായ സംഭവ്യതകളില്‍ ഏറ്റവും പ്രബലമായതിന്റെ പ്രകാശനമാണ് പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. It is the most possible expression derived out of the most possibele outcome evolved from all the potential possibilities. 'നാച്ചുറല്‍ ആയ സെലക്ഷന്‍' ആണത്. അതായത് സ്വാഭാവികമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്്. തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നു പറയുമ്പോള്‍ നാം തുണിക്കടയില്‍ പോയി ഷര്‍ട്ട് തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒന്നായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്.

കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കിയാല്‍ ഏതൊരു ഗ്രഹത്തില്‍നിന്നും ഒരു കല്ലെടുത്ത് മുകളിലേക്കെറിഞ്ഞാല്‍ അതിന്റെ 'പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണം' എന്നുപറയുന്നത് താഴോട്ട് വീഴലാണ്(falling down). ഭൂമിയില്‍ പര്‍വതവും പുഴയുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തിലൂടെ ആണെന്നു മാത്രമല്ല പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തിലൂടെയേ അതു സംഭവിക്കു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്. അതല്ലാതെ ഞാന്‍ നോക്കിയിട്ട് മറ്റു വഴികളൊന്നും തെളിയുന്നില്ല. കൂടുതല്‍ വിശദാംശങ്ങള്‍ ആവശ്യമെങ്കില്‍ പിന്നീടാകാം. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ അഭിപ്രായം വ്യക്തമായല്ലോ. ചോദിച്ചതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു എന്നുകണ്ടാല്‍ മതി.

 
സുബൈര്‍:
“There is no 'NATURE' or 'SELECTION' in NATURAL SELECTION. '”
ആഹാ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ.  ശരി, artificial selection ല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ഉണ്ടോ സാറേ?

“ഭൂമിയില്‍ പര്‍വതവും പുഴയുമൊക്കെ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തിലൂടെ ആണെന്നു മാത്രമല്ല പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തിലൂടെയേ അതു സംഭവിക്കു എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത്.”
ഇതും ഒരു പുതിയ അറിയാവണല്ലോ.

അപ്പൊ ഈ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നത് random process ആണോ അതോ nonrandom പ്രോസ്സസ് ആണോ ?
ഇനി ഈ ഭൂമിയില്‍ സാറിന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനിലൂടെയെല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ? നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനും നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ്സും തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വിത്യാസമുണ്ടോ ?

മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടി, പരിണാമം പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണതിലൂടെയാണ് നടന്നെതെന്നു പറഞ്ഞ ഡാര്‍വിന്‍, എന്തുകൊണ്ട് ജീവന്‍ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരനതിലൂടെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ? (അങ്ങിനെ പറഞ്ഞു എന്നാണ് ഇവിടെ കാളിദാസന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നത്. താങ്കള്‍ക്ക് ആ വാദം ഉണ്ടെങ്കില്‍ ഡാര്‍വിന്റെ ഉദ്ധരണി ഹാജരാക്കുക)

രവിചന്ദ്രന്‍:

പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈര്‍
(1) ഈ വിഷയം വിശദമായി പിന്നീട് ചര്‍ച്ച ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് താങ്കള്‍ക്ക് സ്വീകാര്യമാകാത്തത് ഖേദകരമാണ്. ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നു. കൃത്രിമനിര്‍ധാരണത്തില്‍ നിര്‍ധാരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്-നാമുദ്ദേശിക്കുന്ന അര്‍ത്ഥത്തില്‍ തന്നെ. പക്ഷെ അതും നിയതാമായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ പൂര്‍ണ്ണനിര്‍ധാരണമല്ല. കാരണം അത് സാധ്യമല്ലെന്നതുതന്നെ. ശരിക്കും എന്താണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെന്ന്് ബ്രീഡര്‍മാര്‍ക്ക് അറിയാനാവില്ല. ജീവിയെ അല്ലെങ്കില്‍ ജീവിശരീരത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്നാവും അവര്‍ ധരിക്കുന്നത്. വാസ്തവത്തില്‍ അവര്‍ ജീന്‍പൂളുകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന്റെ പരോക്ഷ ഏജന്റുകളായി വര്‍ത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും ജീവിക്കുള്ളില്‍ ആന്തരികമായി നടക്കുന്ന അനിയതവ്യതിയാനങ്ങള്‍ ജീവിയുടേയോ ബ്രീഡറുടേയോ അറിവിലോ നിയന്ത്രണത്തിലോ പെട്ട കാര്യമല്ല. കൃത്രിമനിര്‍ധാരണത്തിലെ നിര്‍ധാരണം ഒറ്റയടിക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുമല്ല(not one-off event). മറിച്ച് ക്രമമായ പടിപടിയായ ഒറ്റപ്പെടുത്തലിലൂടെ ഒരു ജീന്‍പൂള്‍(അതായത്് ഒരു പ്രത്യക ഇനം) വ്യതിരിക്തമാക്കി തീര്‍ക്കപ്പെടുകയാണ്. ജീനും ജീന്‍ പൂളുമൊക്കെ എന്തെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രീഡര്‍മാര്‍ 'ദ്വീപുവല്‍ക്കരണ'ത്തിലൂടെ (creating islands of gene pools) കുലീനജാതികളെ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നുവല്ലോ.

(2) Non random selection of random variations-അപ്പോള്‍ രണ്ടുമില്ലേ? തുടക്കവും ഒടുക്കവും പ്രധാനമല്ലേ

(3) നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ്സ് ആണ്. അക്കാര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ താങ്കളോട് യോജിക്കുന്നു.. (4) ജീവനുണ്ടായത് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ വഴിയാണെന്ന് ഡാര്‍വിന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം ജൈവോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് 'ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷിസില്‍' നടത്തിയ ലഘുപരാമര്‍ശം(ഊഷ്മളമായ ചെറു കുളത്തില്‍....എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനുദ്ദേശിച്ചത്്) സത്യത്തില്‍ അതുതന്നെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്. (5) നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടോ? : എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ നിലവിലുള്ള ധാരണ.
 
സുബൈര്‍:
ക്ഷമിക്കണം രവിചന്ദ്രന്‍. പരിണമ വിഷയത്തില്‍ വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ അബദ്ധങ്ങള്‍ ആണ് താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വിഷയം ഇവിടെ തന്നെ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം. ഇവിടെത്തെ പല യുക്തിവാദികളും താങ്കളില്‍ മലയാള ഡോകിന്‍സിനെ കാണുമ്പോള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും.

“ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നത് വീണ്ടും പറയുന്നു. കൃത്രിമനിര്‍ധാരണത്തില്‍ നിര്‍ധാരണം സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്”

വളരെ നല്ലത്. കൃത്രിമ നിര്‍ദ്ധാരണത്തില്‍ നിര്‍ധാരണം നടക്കുന്നു എന്ന് സമ്മദിച്ചതിന് നന്ദി. ഇനി മനസിലാക്കുക പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണത്തിലും അതെ പോലെയുള്ള സെലക്ഷന്‍ നടക്കുന്നുണ്ട്. യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഡാര്‍വിന്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വിശദീകരിക്കാന്‍ വേണ്ടി ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കൃത്രിമ നിര്‍ദ്ധാരണം ആണ്. ഡാര്‍വിന്‍ വിശദമായി തെന്നെ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വിശദീകരിക്കാന്‍ കൃത്രിമ നിര്‍ധാണവും ആയി താരത്യം ചെയ്യുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൃതിയില്‍. ആ പുസ്തകം വായിച്ചയാള്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണത്തില്‍ നിര്‍ദ്ധാരണം ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയാന്‍ സാധ്യത കുറവാണ്.

ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞത് തെന്നെ അല്പം ദീര്‍ഘമായി ഉദ്ധരിക്കാം. ഇത് ശ്രദ്ധാപൂര്‍വം വായിച്ചതിനു ശേഷം തീരുമാനിക്കുക നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനില്‍ സെലക്ഷന്‍ ഉണ്ടോ എന്ന്.

As man can produce and certainly has produced a great result by his methodical and unconscious means of selection, what may not nature effect? Man can act only on external and visible characters: nature cares nothing for appearances, except in so far as they may be useful to any being. She can act on every internal organ, on every shade of constitutional difference, on the whole machinery of life. Man selects only for his own good; Nature only for that of the being which she tends. Every selected character is fully exercised by her; and the being is placed under well-suited conditions of life. .. 

It may be said that natural selection is daily and hourly scrutinising, throughout the world, every variation, even the slightest; rejecting that which is bad, preserving and adding up all that is good; silently and insensibly working, whenever and wherever opportunity offers, at the improvement of each organic being in relation to its organic and inorganic conditions of life. We see nothing of these slow changes in progress, until the hand of time has marked the long lapse of ages, and then so imperfect is our view into long past geological ages, that we only see that the forms of life are now different from what they formerly were. (On the origin of species by means of natural selection, Page 48).

അതെ പോലെത്തെന്നെ domestication ന്‍ ഒരു തരാം നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ആയി ഒരുവിഭാഗം പരിണാമ ശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ കരുതുന്ന വിവരം രവിചന്ദ്രന്‍ സാറിനരിയാമോ?
താങ്കള്‍ പറഞ്ഞു:

“(2) Non random selection of random variations-അപ്പോള്‍ രണ്ടുമില്ലേ? തുടക്കവും ഒടുക്കവും പ്രധാനമല്ലേ”

എന്റെ ചോദ്യം നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ random process ആണോ അതോ non random പ്രൊസെസ്സ് ആണോ എന്നതായിരുന്നു. അതിന് നേര്‍ക്ക്‌ നേരെ ഉത്തരം പറയാന്‍ കഴിയില്ലേ സാറിന്???ആണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ ഉത്തരം പറയാന്‍ പെറ്റുന്ന, പരിണാമത്തെ ക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍തികള്‍ക്ക് വരെ ചാടി എണീറ്റ്‌ ഉത്തരം പറയാവുന്ന പറ്റുന്ന വിധം ലളിതവും നേര്‍ക്ക്‌ നേരെയുള്ളതും ആണ് ചോദ്യം, എന്നിട്ടും എന്തെ സാറ് തിരിഞ്ഞു കളിക്കുന്നു?

“ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഒരു നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ്സ് ആണ്. അക്കാര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ താങ്കളോട് യോജിക്കുന്നു..”

സോറി. എന്റെ ചോദ്യം അതായിരുന്നില്ല. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനും നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസും ഒന്നാണോ അവതമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വിത്യാസമുണ്ടോ എന്നതായിരുന്നു എന്‍റെ ചോദ്യം. ആ ചോദ്യത്തിന് താങ്കള്‍ തന്ന ഉത്തരം എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു, നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസ് ആണ് ഓക്കേ, പക്ഷെ എല്ലാ നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ്സും നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ആണോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം. ചോദ്യം ഇപ്പൊള്‍ മനസ്സിലായിക്കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു.
താങ്കള്‍ വീണ്ടും പറഞ്ഞു:

“(4) ജീവനുണ്ടായത് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ വഴിയാണെന്ന് ഡാര്‍വിന് ചിന്തിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം അദ്ദേഹം ജൈവോത്പത്തിയെക്കുറിച്ച് 'ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷിസില്‍' നടത്തിയ ലഘുപരാമര്‍ശം(ഊഷ്മളമായ ചെറു കുളത്തില്‍....എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഭാഗമാണ് ഞാനുദ്ദേശിച്ചത്്) സത്യത്തില്‍ അതുതന്നെയാണ് ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്”

ഒന്നാമതായി ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷീസ് താങ്കള്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. കാരണം ഡാര്‍വിന്‍ 'ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷിസില്‍' അങ്ങിനെ ലഘുവായതോ ദീര്‍ഘമായതോ ആയ ഒരു പരാമര്‍ശവും  നടത്തിയിട്ടില്ല. ഒറിജിന്‍ ഓഫ് സ്പീഷിസില്‍ ജീവന്റെ ഉത്പത്തി കടന്നു വരുന്നില്ല.

രണ്ടാമതായി ഡാര്‍വിന്‍ മറ്റൊരിടത്ത് പറഞ്ഞ "ആ ചെറിയ കുളത്തില്‍" എന്നുള്ളതില്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ എന്നത് ഡാര്‍വിന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേയില്ല.

താങ്കളോടുള്ള എല്ലാ ബഹുമാനവും നിലനിര്‍ത്തി ക്കൊണ്ട് തെന്നെ പറയെട്ടെ, ഡാര്‍വിന്‍ ജീവോല്പത്തിയില്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിചിടുണ്ട് എന്ന് താങ്കള്‍ കരുതുന്നുവെങ്കില്‍ മഹാ അബദ്ധം ആണ് അത്. ബയോളജികല്‍ സെലെക്ഷനെ ക്കുറിച്ച് മാത്രമേ ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ.ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ വളരെ വിശദമായി തെന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവിടെ ഊഹിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല.

ജീവികള്‍ ഉണ്ടായതിനെ ശേഷം നടക്കുന്ന സെലെക്ഷനെ ക്കുറിച്ചും അത്മൂലം എങ്ങനെ പുതിയ ജീവികള്‍ ഉണ്ടാകുന്നു വെന്നും ആണ് ഡാര്‍വിന്‍ ചര്‍ച്ച ചെവ്യ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ മുകളിലെക്ക് എറിയുന്ന കല്ല്‌ താഴേക്കു വീഴുന്നതോന്നും നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ അല്ല.

“(5) നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഈ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടോ? : എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ നിലവിലുള്ള ധാരണ.”

എങ്കില്‍ ആ ധാരണ തിരുത്തുക. കടപ്പുറത്ത് വിത്യസ്ത ആകൃതിയിലുള്ള മണല്‍കൂനകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും  ഭൂകമ്പങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും, ഗുഹകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും, അഗ്നിപര്‍വതങ്ങള്‍ ഉടലെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ നാച്ചുറല്‍ പ്രൊസെസ്സ് വഴിയാണ് എന്ന് പറയാം. എന്നാല്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ വഴിയാണ് എന്ന് പറയാവതല്ല. അവിടെയൊന്നും ഒരു സെലെക്ഷനും നടക്കുന്നില്ല. ക്രമരഹിതമായ മാറ്റങ്ങള്‍ വഴിയാണ് അവ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇവയില്‍ ഒന്നും ഡാര്‍വിന്റെ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ഞാന്‍ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ലോകത് ഒരാളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടും ഇല്ല., ഉണ്ട് എങ്കില്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ സാര്‍ ഉദ്ധരിക്കുക.

കാളിദാസന് പോലും പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉടെലെടുക്കുന്നത് നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ വഴിയാണ് എന്ന് പറയാന്‍ നാച്ചേറിനെയും സെലെക്ഷനെയും പിരിച്ചെഴുതെണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ താങ്കള്‍ക്ക് അത് പോലും വേണ്ടി വന്നില്ല !

വാക്കുകള്‍ അല്പം രൂക്ഷമായെങ്കില്‍ ക്ഷമിക്കുക. ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മൊത്തക കുത്തക ഏറ്റെടുത്ത് വിശ്വാസികളെ പരിഹസിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ പ്രാഥമിക ധാരണപോലും ഇല്ലാത്തത് കാണുമ്പോള്‍, അവരുടെ ശൈലിയില്‍ അല്ലെങ്കില്‍പോലും രൂക്ഷമായി പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നില്ല.

രവിചന്ദ്രന്‍:
പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈര്‍,
(തിരുത്ത്-'ചെറുകുളത്തില്‍' പരാമര്‍ശം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഡാര്‍വിന്റെ കത്തിലാണുള്ളത്. അത് ഹുക്കര്‍ക്ക് എഴുതിയതാണെന്നാണ് ഓര്‍മ്മ. പണ്ട് കണ്ടതാണ്, ഉടനടി മറുപടി എഴുതിയപ്പോള്‍ തെറ്റിയതാണ്. തിരുത്ത് കൊടുക്കാന്‍ വകുപ്പുണ്ടോ എന്തോ?)

പരിണാമം ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശ്യമില്ലെന്ന് പലതവണ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാന്‍ ഡാര്‍വിനേയും ഡോക്കിന്‍സിനേയും ഒന്നും വായിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെ ധരിക്കുക. നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസും നാച്ചുറല്‍ സെക്ഷനും വ്യതിരിക്തമായി തിരിച്ചറിയാനുള്ള വോള്‍ട്ടേജില്ലെന്നും അറിയുക. അങ്ങനെയൊന്നും ഞാന്‍ അവകാശപ്പെട്ടില്ലല്ലോ സുഹൃത്തേ, ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നത് പറയുന്നു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളു. താങ്കള്‍ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനി അതൊക്കെ എടുത്ത് വായിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം. രണ്ടായാലും ലിങ്കിയും ക്വോട്ടിയും ആരേയും പീഡിപ്പിച്ചിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല. താങ്കള്‍ ഇത്രത്തോളം വിവരിച്ചതില്‍നിന്നും താങ്കള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള ധാരണ ബോധ്യപ്പെട്ടു. ഡാര്‍വിനും ഡോക്കിന്‍സുമൊക്കെ കൃത്രിമനിര്‍ധാരണം വഴിയാണ് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാത്തവര്‍ ഈ ബ്‌ളോഗ്ഗിലുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല, എന്റെ കാര്യം തല്‍ക്കാലം വിട്ടേക്കുക. പിന്നെ രൂക്ഷതയുടേയും തീവ്രതയുടേയും കാര്യം -ഇതൊക്കെ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. താങ്കള്‍ക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്രമുണ്ട്, ഞാനിതിനെ മാനിക്കുന്നു. മറ്റു താല്‍പര്യങ്ങളില്ല.

നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ്സ്- Natural selection is a Natural procsse: സുബൈര്‍ പുരുഷനാണ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ 'പുരുഷന്‍മാരെല്ലാം സുബൈറാണോ?' എന്നു ചോദിക്കുന്നതില്‍ കാര്യമില്ല.മലയും ഗുഹയും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്ലാതെ ഉണ്ടായതാണെന്ന് താങ്കള്‍ പറയുന്നു. മലയും പുഴയും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ നിന്നും മലയും ഗുഹയും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോള്‍ സംഭവിക്കുന്നതെന്തോ അതു തന്നെയാണ് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍. ജീവിപരിണാമത്തിലും അത് മറ്റൊരു രീതിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. മലയും പുഴയും സ്വയം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയാണ് പ്രകൃതിനിര്‍ധാരണത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. Both are agentless. ഗുഹ ഉണ്ടാവണമെന്നോ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നോ ഗുഹയ്ക്ക് അറിവില്ല, അറിഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അതുതന്നെയാണ് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനില്‍ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നാം തുണിക്കടയില്‍പോയി വസ്ത്രം തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സെലക്ഷനല്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ആരുമില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമുദ്ദേശിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. അതിന് ഗതിയോ ദിശയോ ലക്ഷ്യമോ ആരോപിക്കാനാവില്ല. It is not a selection in the real sense. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്റെ ഭിന്നരൂപങ്ങളാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലാകമാനം സംഭവിക്കുന്നത്. കൃത്രിമനിര്‍ധാരണത്തില്‍ നാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുന്നുവെങ്കിലും നിയതമായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ അതും സാധാരണഗതിയിലുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. കാരണം ജീവിശരീരം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നുവെന്ന് ബ്രീഡര്‍മാര്‍ കരുതുന്നുവെങ്കിലും അവര്‍ ശരിക്കും തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജീന്‍പൂളുകളെയാണ്. അതിന് ആധാരമാകുന്നതാകട്ടെ ജീന്‍പൂളില്‍ നടക്കുന്ന അനിയതമായ വ്യതിയാനങ്ങളും. രണ്ടാമത്തേത് സംഭവിച്ചെങ്കിലേ ആദ്യത്തേതിന് സാധ്യത തെളിയുന്നുള്ളു. ഞാന്‍ ഈ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പക്ഷെ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷ്ന്‍ അത്ര ലളിതമായി കാണാനാവില്ല. നിയതവും അനിയതവുമായ ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒന്ന് നിയതമാണോ അനിയതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല. സുബൈര്‍ X ന്റേയും Yയുടേയും മകനാണ് എന്നുപറഞ്ഞാല്‍ ആരെങ്കിലും സുബൈര്‍ Xന്റെ മകനാണോ അതോ Y യുടെ മകനാണോ, അതുപറ എന്നു ചോദിച്ചാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും?
സുബൈര്‍:
വിചന്ദ്രന്‍ സാറ്, സാറ് നമ്പര്‍ ഇട്ടു എഴുതിയിട്ട് ഇപ്പോള്‍ നമ്പര്‍ പോയല്ലോ?

കൃത്രിമ നിര്‍ദ്ധാരണത്തില്‍ നിര്‍ദ്ധാരണം ഉണ്ട്. നിര്‍ദ്ധാരണം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് വ്യഖാനിക്കുന്നതാണ് verbal acrobatics. 

പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം കൃത്രിമ നിര്‍ദ്ധാരണത്തിന് സമാനമാണ് എന്നാണ് പരിണാമശാസ്ത്രഞ്ജര്‍ വിശേദീകരിക്കുന്നത്.അപ്പൊള്‍ THERE IS NO SELECTION IN NATURAL SELECTION എന്നൊക്കെ എഴുത്തിയിട്ട് മുകളിലേക്ക് കല്ലെറിഞ്ഞാല്‍ താഴേക്ക് വരുന്നത് ഉദാഹരമായി കൊടുക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞാലും എനിക്കംഗീകരിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.

നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ സാറ് വിചാരിച്ച പോലെ ഭൂമിയില്‍ നടക്കുന്ന സര്‍വ പ്രോസ്സ്സുകളെയും സൂചിപ്പിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കല്ല. ആധുനിക ബയോളജിയില്‍ വളരെ കൃത്യമായ നിര്‍വചനമുള്ള ഒരു പദമാണ്. അത് ജൈവലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസത്തെ ക്കുറിക്കാനും സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറില്ല. (ഡോകിനിന്‍സും Daniel Dennett ഉം ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടി വികസിപ്പിച്ചിട്ട് സാമൂമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിലും മനുഷ്യന്‍റെ സാസ്കാരിക വികാസത്തിലും ഒക്കെ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അതിന്റെ പേരില്‍ അവര്‍ വിമര്‍ശിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാല്‍ പോലും ലോകത്ത് ആരും പര്‍വതതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും, ഭൂകംഭങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നഘും ഒക്കെ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടതായി അറിവില്ല സാറും  കാളിദാസനും യുക്തിയും ഒഴികെ - അഥവാ അങ്ങിനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെകില്‍ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരിക).

 
“പിന്നെ രൂക്ഷതയുടേയും തീവ്രതയുടേയും കാര്യം -ഇതൊക്കെ ആര്‍ക്കും സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ലേ. താങ്കള്‍ക്കതിനുള്ള സ്വാതന്ത്രമുണ്ട്, ഞാനിതിനെ മാനിക്കുന്നു”

എന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. നിരീശ്വര വാദത്ത പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന, പരിണാമം സംബന്ധിയായ പുസ്തകങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഷഷപ്പെടുതുന്ന താങ്കള്‍, പരിണാമം അടിസ്ഥാന മെകാനിസത്തെ ക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിചാല്‍ തിരുത്താനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കാണിക്കണം.

“രണ്ടായാലും ലിങ്കിയും ക്വോട്ടിയും ആരേയും പീഡിപ്പിച്ചിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശമില്ല.”

സാര്‍ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ലിങ്ക് നല്‍കലും കോട്ട് ചെയ്യലും ഒന്നും പീഡിപ്പിക്കാനല്ല. വിഷയം മനസ്സിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാതെ, അന്ധമായി കോപി പേസ്റ്റ്‌ ഞാന്‍ ചെയ്യാറില്ല. ഉണ്ടെകില്‍ ചൂണ്ട്ക്കണിക്കുക,

“ഗുഹ ഉണ്ടാവണമെന്നോ അതിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നോ ഗുഹയ്ക്ക് അറിവില്ല, അറിഞ്ഞാലും ഒന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അതുതന്നെയാണ് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനില്‍ ജീവികളുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കുന്നത്. ഇതൊന്നും നാം തുണിക്കടയില്‍പോയി വസ്ത്രം തെരഞ്ഞടുക്കുന്നതുപോലെയുള്ള ഒരു സെലക്ഷനല്ലെന്നാണ് സൂചിപ്പിച്ചത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താന്‍ ആരുമില്ല എന്ന ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാമുദ്ദേശിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പല്ല. അതിന് ഗതിയോ ദിശയോ ലക്ഷ്യമോ ആരോപിക്കാനാവില്ല.”

ഇതൊന്നും എനിക്ക് തര്‍ക്കമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലേ രവിചന്ദ്രന്‍ സാര്‍. നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആണോ എന്നത് വിട്ടേക്കുക, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ട് എന്ന് അഗീകരിക്കുക. മുമ്പ് ബോള്‍ഡ്‌ ആക്കി പറഞ്ഞ THERE IS NO SELECTION IN NATURAL SELECTION എന്ന വാചകവും വിശദീകരണവും കൃത്യതയില്ലാത്ത പരാമര്‍ശമങ്ങളാണ് എന്ന് അഗീകരിക്കുക.

 
“നീയതവും അനിയതവുമായ ഘട്ടങ്ങളുള്ള ഒന്ന് നിയതമാണോ അനിയതമാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതില്‍ അര്‍ത്ഥമില്ല.”

നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ non random process കൂടിയാണ് എന്നാണോ താങ്കള്‍ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഞാന്‍ നേരെത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഒറ്റവാക്കില്‍ ഉത്തരം പറയാവുന്ന  ചോദ്യമാണ് ഇത് എന്ന്. നി അങ്ങിനെ അല്ല എങ്കില്‍ അത് പറയുക, അതിന് ഒറ്റ വാക്കില്‍ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രഞ്ഞരുടെ ഉദ്ധരണികള്‍ ഞാന്‍ ഹാജരാക്കാം.

താങ്കള്‍ ഇപ്പോഴും ഉത്തരം പറഞ്ഞില്ല, എല്ലാ നാച്ചുറല്‍ പ്രോസിസ്സും നാച്ചുറല്‍ സെല്സ്ക്ഷന്‍ ആണോ? അഥവാ ഈവാക്കുകള്‍ പരസ്പരം മാറി ഉപയോഗിക്കാമോ?


അതെ പോലെ തെന്നെ ലോകത് പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ശാത്രഞനെയെങ്കിലും രസിചന്ദ്രന്‍ സാര്‍ കാണിച്ചു തരുമോ?.

നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന് ദിശയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഏതായാലും നന്ദി,അത് അന്ഗീകരിക്കാത്ത പരിണാമവാദികളും ഉണ്ട് എങ്കിലും.

 
രവിചന്ദ്രന്‍:

പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈര്‍, (1) നമ്പരിടാത്തതാണോ കുഴപ്പം. ദാ ഇട്ടിരിക്കുന്നു. ക്ഷമിക്കുക, കുറഞ്ഞപക്ഷം അതിന് ശ്രമിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യുക. മനുഷ്യരല്ലേ ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോള്‍ അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടു മാറിപ്പാകും (2) താങ്കള്‍ കുഴിബോംബുപോലെ കൊണ്ടുനടന്ന എല്ലാ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ എനിക്കറിയാവുന്ന ഉത്തരം നല്‍കി കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ എന്റെ ഉത്തരം താങ്കള്‍ക്ക് സ്വാകാര്യമല്ലാത്തത് താങ്കളുടെ വിഷയമാണ്. എനിക്കതില്‍ ആശങ്കിയില്ല. (3) താങ്കള്‍ വല്ലാതെ റിഡക്ഷനിസത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ഫ്രഞ്ച് വിപ്‌ളവം 1789 ലാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് പഠിച്ചുവെക്കുന്നവന്‍ 1789 ല്‍ ഒരു സുപ്രഭാതത്തില്‍ സോഡാക്കുപ്പി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതുപോലെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണെന്ന വികലമായ ധാരണയുണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. 1789 ല്‍ തുടങ്ങി 1793 ല്‍ ലൂയി പതിനാറാമന്റെ വധം വരെ നീളുന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക-സാംസ്‌ക്കാരിക മാറ്റങ്ങളുടെ ആകെത്തുകയാണത്. ടെന്നീസ് കോര്‍ട്ട് അസംബ്‌ളിയും ഭീകരതയുടെ വാഴ്ചയുമൊക്കെ തുല്യപ്രാധാന്യമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്‌ക്കെഴുതുമ്പോള്‍ '1789' എന്നെഴുതിയാല്‍ മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്കും ലഭിക്കും. 1789-1793 (അല്ലെങ്കില്‍ 1789 മുതല്‍ നെപ്പോളിയന്റെ നാടുകടത്തല്‍വരെ)എന്നെഴുതാന്‍ വകുപ്പില്ല. പക്ഷെ അതാണോ ഫ്രഞ്ച് വിപ്‌ളവം? അതാണോ ശരി? അല്ലെങ്കില്‍ അതുമാത്രമാണോ ശരി? വേറെയും കാര്യങ്ങളില്ലേ? Acute titular cognition ന്റെ പ്രശ്‌നമാണത്. ഒറ്റവാക്കില്‍ ഉത്തരം വേണമെന്ന ശാഠ്യം കുറ്റമല്ല. പക്ഷെ എല്ലാക്കാര്യത്തിലും അതത്ര ഉത്തമമല്ല. നാച്ചുറല്‍ പ്രോസസ് നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് ഉദാഹരണവും പറഞ്ഞു.

(4) നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനില്‍ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധാരണ അര്‍ത്ഥത്തിലുള്ള 'പ്രകൃതിയും' 'തെരഞ്ഞെടുപ്പു'മല്ല ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനില്‍ നിയതവും അനിയതവുമായ വേരിയബിളുകള്‍ ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞു. അതിനും ഉദാഹരണം നല്‍കി. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ പുഴയ്ക്കും ഗുഹയ്ക്കും ബാധകമാണെന്നത് എന്റെ നിഗമനമാണ്. മാത്രമല്ല ഗാലക്‌സികള്‍ തൊട്ട് ബഹുപ്രപഞ്ച-പുത്രികാപ്രപഞ്ച സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ വരെ അത് സംഗതമാണെന്ന് വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. 'നാസ്തികനായ ദൈവ'ത്തില്‍ ലീ സ്‌മോലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗത്ത് അത് കടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഓര്‍മ്മ. താങ്കള്‍ പകര്‍ന്നുതരുന്ന ജ്ഞാനത്തിനും അതിനായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഉദാരതയും ശ്‌ളാഘനീയമാണ്. പരിണാമത്തിനായി ഒരു ബ്‌ളോഗുതന്നെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കെ താങ്കള്‍ ശാഠ്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടുപോയാല്‍ ദൈവ-മത ചര്‍ച്ചകള്‍ മുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോകാനോ പുതിയ പോസ്റ്റോ ഇടാനോ സാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല വായനക്കാര്‍ക്കും ഈ രീതിയിലുള്ള വിവാദത്തില്‍ താല്‍പര്യമില്ലെന്ന് കാണുന്നു. കാളിദാസനെ എന്റെ പട്ടികയില്‍ പെടുത്തിയതില്‍ വിരോധമില്ല. പ്രതിഭാധനനായ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഞാനദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്.

(5) പിന്നെ ഈ ബ്‌ളോഗിന്റെ വിഷയം മതം-ദൈവ തുടങ്ങിയവയാണെന്ന് പലവട്ടം പറഞ്ഞു. അതില്‍ ആര്‍ക്കും എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും (താങ്കള്‍ക്കും) സംവദിക്കാം. ബിച്ചു വളരെ അന്തസ്സായാണത് നിര്‍വഹിക്കുന്നത്. ബിച്ചു പറയുന്നതിനോടെല്ലാം യോജിപ്പില്ല. എങ്കിലും മെച്ചപ്പെട്ട പെരുമാറ്റവും മിതത്വബോധവും അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെക്കുന്നു. അദ്ദേഹമെഴുതട്ടെ, വായിക്കാന്‍ ഞാന്‍ തയ്യാറാണ്. താങ്കളെന്തിന് അതിബുദ്ധി ഉപദേശിച്ച് വിലക്കുന്നു? താങ്കളെ ആരു വിലക്കുന്നില്ലല്ലോ? ആശയപരമായി പ്രതിരോധിക്കാനായി പ്രതിരോധിക്കാനായി വെറുതെ ചോദ്യഭീകരത സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന അനാകര്‍ഷകമായ ശൈലി ഉപദേശിക്കുന്ന നാണക്കേടല്ലേ? ബിച്ചു വെറുതെ ചോദ്യപ്പുക ഉണ്ടാക്കി മേനി നടിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. It won't be unfair to say that it can be quite handy if you listen to him rather than violating his rather better organized debating skills. Kindly know that many readers complain that your techniques look archaic, monotonous and hopelessly ordinary.

പിന്നെ സമയമുണ്ടെങ്കില്‍ Argument from silence പോലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കില്‍ ഉപകാരമായിരുന്നു.

എന്നെ വിമര്‍ശിക്കുന്നതിലും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിലുമൊന്നും ഒരു പരാതിയുമില്ല. ഒക്കെ ഒരു ശീലമായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉപദേശങ്ങള്‍ക്ക് നന്ദി. മെക്കനിസങ്ങളൊക്കെ റിപ്പയര്‍ ചെയ്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊള്ളാം. നൂറ് കണക്കിന് സുബൈര്‍മാരെ ഞാന്‍ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സുബൈര്‍ ഒരു വ്യക്തിയല്ല; ഒരു സാമൂഹിക അവസ്ഥയാണ്. പിന്നെ, ഞാന്‍ ചെയ്യുന്ന പണികള്‍, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം..അതൊക്കെ ദയവായി എനിക്ക് വിട്ടേക്കുക, താങ്കളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഞാന്‍ ഇടപെടാത്തിടത്തോളം കാലം വിശേഷിച്ചും. Your freedom ends where sombody's nose begins.

(ലേഖകന്‍:വിശ്വാസികളെ അതി കഠിനമായി പരിഹസിക്കുകയും വിമര്‍ശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി വിമര്‍ശനം സ്വന്തം നേര്‍ക്ക്‌ വന്നപ്പോള്‍ കാണിക്കുന്ന അസഹിഷ്നുത വായക്കാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക)
 
സുബൈര്‍:
കൊള്ളാം രവിചന്ദ്രന്‍.ഇതിവിടെക്ക് എത്തും എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു.
സാറിനെ വ്യക്തിപരമായി ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്‌. താങ്കളെ പോലെ പൊതു സമൂഹത്തില്‍ നിരീശ്വര വാദത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവര്‍, പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതും ചിതല്‍പുറ്റ് ഉന്ടാകുന്നതും, മുകകളിലെക്ക് എറിഞ്ഞ കല്ല്‌ താഴേക്കു വീഴുന്നതും ഒക്കെ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ മൂലമാണ് എന്ന്, പ്രചരിപ്പിച്ചാല്‍ എതിര്‍ക്കെണ്ട്ണ്ടി വരും. അബദ്ധങ്ങള്‍ ധാരണകള്‍ സ്വയം വിശ്വസിക്കുന്നതും പ്രച്രിരിപ്പികുന്നതും രണ്ടാണ്.
(പിന്നീട് യുക്തി എന്ന ബ്ലോഗര്‍ക്ക് കൊടുത്ത മറുപടി കൂടി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു.)
യുക്തീ,വേണമെങ്കില്‍ എഴുതി വെച്ചോ, അല്ലെയെങ്കില്‍ വെല്ലു വിളിയായി തെന്നെ കൂട്ടിക്കൂ, പരിണാമ വാദികളുടെ അഭിപ്രായം പ്രകാരം natural selction എന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ non random process ആണ്. ഫുള്‍ സ്റ്റോപ്പ്‌. ഇത് ഏതു കുട്ടിക്കും അറിയാവുന്ന അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതെ പോലെ തെന്നെ പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതിലോ ജൈവ ലോകത്തിന് പുറത്തള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രതിഭാസതിലോ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ ആരും ആരോപിക്കില്ല.

നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ മുഖാന്തിരം പര്‍വതങ്ങള്‍ രൂപം കൊള്ളുന്നത്‌ എങ്ങിനെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോള്‍ രവിചന്ദ്രന് ആകെ ഓര്‍മ വന്നത് ലീ സോമ്ലിന്റെ cosmogical natural selection theory അഥവാ fecund universes theory യാണ്. അതും വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനെ പര്‍വതത്തിലെക്കും പുഴയിലേക്കും അപ്ലേ ചെയ്യുന്നത്!. അതും ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനും രണ്ടാണ് എന്ന് പോലും ആ പുസ്തകം പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ല. അറിയില്ല എന്നത് ഒരു കുറ്റമായി ഞാന്‍ പറയുകയല്ല., പക്ഷെ അറിവ്‌കേടുകള്‍ പബ്ലിക്‌ ഫോറത്തില്‍ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. എതിര്‍ക്കപ്പെടും. എതിപ്പ് വരുമ്പോള്‍ എന്റെ ശൈലിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല. വിശ്വാസികളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് സ്വയം വിമര്‍ശിക്കപ്പെടുമ്പോള്‍ എന്താണ് അസഹിഷ്ണുത.

ഇവിടെ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്ന് പറഞ്ഞു രവിചന്ദ്രന്‍ എഴുതി ക്കൂട്ടിയതൊക്കെ വിഡ്ഢിത്തം ആണ്. അത് രഫറന്‍സ്കള്‍ ഉദ്ധരിച്ചു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക മാത്രമേ ഞാന്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. രവിചന്ദ്രന്‍ സാറിനെ വ്യക്തിപരമായി ഞാന്‍ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ രവിചന്ദ്രന്‍ സാറ്, വിമര്‍ശങ്ങളോട് കടുത്ത അസഹിഷണുത കാണിക്കുകയും, എന്നെ വ്യക്തിപരയായി അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
പിന്നെ വിഷയം: കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചിരിയാണ് വരുന്നത്. ഈ പോസ്റ്റിന്‍റെ വിഷയം ഓര്‍മ്മയുണ്ടോ യുക്തിക്ക്., റഫര്‍ ചെയ്യാതെ പറയാന്‍ കഴിയോ ? പരിണാമത്തിന് വേറെ ബ്ലോഗില്ലെ എന്നാണ് ചോദ്യം, ഖുറാന്‍ വിമര്‍ശനത്തിന് വേറെ ബ്ലോഗില്ലെ? ഹദീസ് വിമര്‍ശനത്തിനും വേറെ ബ്ലോഗുണ്ട. അപ്പൊ പിന്നെ ?
ഒരു വിഷയത്തില്‍ ഒരു പോസ്റ്ട്ടാല്‍ സാധാരണ ആ പോസ്റ്റിലെ വിഷയത്തെ അധികരിച്ചാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുക (ഇനി, ഇത് എന്റെ ബ്ലോഗ്‌, എന്റെ കാര്യം ഞാന്‍ നോക്കികൊള്ളം നീയാരാ പറയാന്‍ എന്നൊന്നും പറയണ്ട, അഭിപ്രായം പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം) . അല്ലാതെ മത വിമര്‍ശനത്തില്‍ ഇന്നോളം കേട്ട് പുളിച്ച എല്ലാം വാരി ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിച്ചെഴുതി ആര്‍ക്കും എന്താണു ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാകാത്ത കോലത്തിലാകുകയല്ല. ഇത് വിമര്‍ശനത്തെ പെടിചോന്നും അല്ല.

ഇവിടെ മതവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തും ചര്‍ച്ച ചെയ്യാം, എന്നാണ് അതിബുദ്ധിയെങ്കില്‍ പരിണാമംവാദത്തെ എനിക്ക് മതവും ആയി ബന്ധപ്പെടുത്താനും വലിയ പ്രയാസമുള്ളല്ല. കാരണം മതത്തെയും ദൈവത്തെയും നിരാകര്‍ക്കാനുള്ള നാസ്ഥികര്‍ക്കുള്ള വടിയാണ് പരിണാമവാദം. ദൈവത്തെ ഒഴിച്ച് നിര്‍ത്തി സൃഷ്ടിയെ വിശദീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തമാണ് പരിണാമവാദം.

31 Responses to "പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയുണ്ടാകുന്ന പര്‍വതങ്ങള്‍"

Subair responded on August 7, 2011 at 8:27 AM #

എന്‍റെ സ്വാതന്ത്ര്യതിന്റെ പ്രശ്നമല്ല. നിരീശ്വര വാദത്ത പ്രതിരോധിക്കാന്‍
ജീവിതത്തിന്റെ നല്ലൊരു സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന, പരിണാമം സംബന്ധിയായ
പുസ്തകങ്ങള്‍ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഷഷപ്പെടുതുന്ന താങ്കള്‍, പരിണാമം അടിസ്ഥാന
മെകാനിസത്തെ ക്കുറിച്ച് ബോധവാനായിരിക്കണം. കുറഞ്ഞപക്ഷം തെറ്റ്
ചൂണ്ടിക്കാണിചാല്‍ തിരുത്താനുള്ള മര്യാദയെങ്കിലും കാണിക്കണം.
 

Subair responded on August 7, 2011 at 9:43 AM #

ഏതാ ആ ബ്ലോഗ്‌ സുബയിര്‍ ..? ഞാന്‍ കണ്ടില്ല .. എന്തായാലും ഈ വിഷയം ഇനി എവിടെ എങ്കിലും  ചര്‍ച്ച  ചെയ്യുമ്പോള്‍ പങ്കു ചേരാം ..എന്തായാലും , ഒരു കാര്യം , ഭാഷ പരമായ കാര്യങ്ങളില്‍ ഒരു തീര്‍പ്പ്
ആക്കിയാലേ  എന്തെങ്കലും ഒക്കെ ഇവിടെ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പറ്റൂ എന്ന് തോന്നു
.. കാരണം എല്ലാവരും വാക്കുകളില്‍ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് .. ആശയങ്ഗം
മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടാലും വാക്കുകളുടെ  അര്താന്തരങ്ങള്‍  ആണ്   ചര്‍ച്ച
ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ... ആരോ പറഞ്ഞത് പോലെ ദൈവത്തിനു പോലും മനുഷ്യനുമായി
വ്യക്തമായ ആശയവിനിമയം സാധ്യമായില്ല പോലും.. ഈ ഭാഷയുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങള്‍
..!!! മൌനം വിദ്വാന് ഭൂഷണം എന്നാ ആപ്തവാക്യം വെറുതെ അല്ല ..ഭാഷ ആണ്
പ്രശ്നക്കാരന്‍ !!!. :-)

Subair responded on August 7, 2011 at 9:49 AM #

 ഭാഷാപരമായി ഒരു തര്‍ക്കവും ഇതിലില്ല.

natural selection (ഡാര്‍വിന്‍ പറഞ്ഞ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ തെന്നെ) വഴിയാണോ പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് ഇതാണ് ചോദ്യം - വാസു എന്ത് പറയുന്നു.

natural section, random process ആണോ non random  process  ആണോ - വാസു എന്ത് പറയുന്നു.

natural selection അല്ലാതെ ഭൂമിയില്‍ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ - വാസു എന്ത് പറയുന്നു ?

natural selection വഴിയാണ് ജീവന്‍ ഉണ്ടായത് എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ ഏതെന്കിലും പുസ്തകത്തിലോ എഴുതിലോ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ - വാസുവിന്‍റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്?

natural selection  നും natural process  ഉം തമ്മില്‍ എന്തെങ്കിലും വിത്യാസമുണ്ടോ അഥവാ ഈ വാക്കുകള്‍ പരസ്പരം മാറി ഉപയോഗിക്കാമോ?

ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്‍റെ ചോദ്യങ്ങള്‍ - ഇതിന് കിട്ടിയ മറുപടികളാണ് മുകളില്‍.

Subair responded on August 7, 2011 at 10:57 AM #

പ്രിയ സുബയിര്‍ ,(1 )പൊതുവില്‍ പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് സംമാന്യം വ്യക്തമായ ചിത്രം
മനസ്സില്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും , ഡാര്‍വിന്റെ  പഠനങ്ങള്‍ അദ്ദേഹം എഴുതിയ
രൂപത്തില്‍ തന്നെ ഞാന്‍ വായിച്ചിട്ടില്ല .. അത് കൊണ്ട് ഡാര്‍വിന്‍ 
എതാര്‍ഥത്തില്‍ ആണ് വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന്  അതി മുഴുവനായി വായിച്ചു
നോക്കാതെ  പറയുന്നത് ശരിയും അല്ലല്ലോ ... കൂടുതലും ഞാന്‍ പില്‍ക്കാലത്ത്
നടന്ന ജനിതക ഗവേഷങ്ങല്ടെ അടിതാനമാക്കിയുള്ള കഴ്പ്പാടില്‍ നിന്നും ഡാര്‍വിനെ
ത്രിജു നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു .. ഡാര്വിന് ഇപ്പോഴുള്ള
ശാസ്ത്രഞ്ഞന്മാരെക്കളും ഒരു പാട് അറിവ് കുറവായിരിക്കണം എന്ന് ഞാന്‍
കരുതുന്നു . ഒരു പക്ഷെ എന്നെക്കാളും സുബയ്രിനെക്കളും  രവി ചന്ദ്രനെക്കളും
ഒക്കെ അറിവ് കുറവായിരിക്കണം ..അന്ന് ജനിതകശാസ്ത്രമോന്നും വളര്‍ച്ച
എത്തിയിട്ടില്ലോ . പല കാര്യങ്ങളും നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലാതെ പൂര്ണംമായി
എക്സ്പ്ലയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ പുള്ളിക്ക് പറ്റുമായിരുന്നില്ല എന്നര്‍ത്ഥം..
ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി അതല്ല ..എന്തയാലും , ഡാര്‍വിന്റെ സ്പെസിഫിക് 
അര്‍ഗ്യുമെന്റ്സിനെ പറ്റി ആ പുസ്തകങ്ങള്‍ - അതിലെ അക്ഷരങ്ങള്‍ :-) ഒക്കെ
വായിച്ചതിനു ശേഷമേ ഞാന്‍ പറയുന്നത്  യുക്തമാകുക ഉള്ളൂ ..അത് വരെ
ക്ഷമിക്കുക ..(2 ) Random process and non random process - യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ ഇത്
രണ്ടു മേത്താമറ്റിക്കല്‍   കണ്സേപ്ത്സ്  ആണ് സുബയിര്‍ .. ( These are just
two mathematical concepts in modeling the same സിസ്റ്റം that exists in a
defined space over time . One uses a deterministic way where the
number of variables and their are known and the other uses probabilistic
way - since the number of variables  are more and their occurrence with
time is a result of actions that happens out of too many dependent
variable not easily measurable ..theoretically you can use a Nth order
differential equation to represent such systems in a deterministic way, N
being a very  arbitrarily large number In fact  any system can be
represented both as a deterministic system which can be expressed as
deterministic process or equally as probabilistic system  with a
statistical model of the random process  ഒന്ന് സ്ടാട്ടിസ്ടിക്കള്‍
അപ്രോച്  മറ്റൊന്ന്   വേരിയബിള്‍  സോള്‍വ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച് .. അത്രയേ
ഉള്ളൂ .. ഒരേ സിസ്റം തന്നെ രണ്ടു രീതിയിലും മോഡല്‍ ചെയ്യാം ..അടിസ്ഥാനപരമായി  എല്ലാ പ്രോസേസ്സുകളും deterministic  ആണ് ( keep out
the uncertainty principle for the time being - we are talking about    
a system of measurable objects without significantly affecting their
momentum ). പക്ഷെ  നമ്മള്‍  ഒരു നിശ്ചിത സ്പേസ് ടെഫയിന്‍ ചെയ്തു
അതുനുള്ളില്‍ സംഭവിക്കുന്ന  കാര്യങ്ങള്‍ മാത്രം മോനിടര്‍ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ,ആ
സിസ്ടത്ത്തിനു  ഒരു പാട് വാരിയബിള്സ്  ( with‌ so many  different
frequencies of occurrence ) ഉണ്ടെങ്കില്‍ , അവ ഓരോന്നും പഠിക്കുക ശ്രമകരം
ആണെങ്കില്‍  എളുപ്പം  ഒരു statistical  approximation  ആണ് .. അതായത്   we
are better of just observing the probablity of the occurance of
variables than trying to plot the time function of the variables. Our
intention is only to predict that at time T1 , the result variable in
question have certain value..പറഞ്ഞു വന്നത്  എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പ്രോസിസ്സുകളും അടിസ്ഥാനപരമായി
determinstic ആണ് എന്നാണ് .അതായാത്  non random .But we can treat as
random for our convenience of study.


Natural selection is just one of the natural processes . Not only
selection , even production , destruction , consumption etc etc.. all
are natural processes .. Selection  process can be of two types ,

(1) Selection by "choice " , (2) Selection by "elimination " .

 I tend to think that Darwin was referring to the Natural selection by
elimination and not natural selection by choice (from whatever is
quoted above ). However , ഡാര്‍വിന്റെ പുസ്തകം വായിച്ചാലേ  എനിക്ക്
പൂര്‍ണമായി  ഉറപ്പു പറയാന്‍  പറ്റൂ ...

Subair responded on August 7, 2011 at 11:11 AM #

വാസു പ്രതികരണത്തിന് നന്ദി.

ഇത്രയ്ക്ക് ഡീപ് ആയിട്ടോന്നും പോകേണ്ട. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ എന്നാല്‍ non-random process  ആണ് എന്ന് പരിണാമംവാദത്തെ ക്കുറിച്ചുള്ള ഏത്‌ text book  ഉം പറഞ്ഞു തരും.

വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പരിണാമവാദ പുസ്തകത്തില്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണത്തിന് കൊടുത്ത നിര്‍വചനം ഇതാണ്.

NATURAL SELECTION: The nonrandom, differential reproduction of alleles from one generation to the next. This usually results from the carriers of some alleles being better able to survive or reproduce in their environments than the carriers of alternative alleles.(WHY EVOLUTION IS TRUE
Jerry A. Coyne)

ഇത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമാണ്. എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതും ഞങ്ങളും വിശ്വസിക്കുന്നു പരിണാമത്തില്‍ എന്നതില്‍ കവിഞ്ഞു പല യുക്തിവാദികളും ഈ വിഷയം പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണു ഇത് കാണിക്കുന്നത്.

ഇതിന് നേരെ വിപരീതമാണ് mutation നും genetic drift  ഉം എല്ലാം. ഇവ random process ആണ്.

പിന്നെ പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധനം വഴിയല്ല എന്ന് അറിയാന്‍, ഡാര്‍വിന്റെ പുസ്തകങ്ങളോ, ആധുനിക പരിണാമപുസ്തകങ്ങളോ വിശദമായി വായിച്ചിരിക്കണം എന്നില്ല സാമാന്യ ധാരണ ഉണ്ടായാല്‍ മതി.

Subair responded on August 7, 2011 at 11:13 AM #

wikipedia  യില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിര്‍വചനം ഇതാ..
 
Natural selection is the nonrandom process by which biologic traits become more or less common in a population as a function of differential reproduction of their bearers. It is a key mechanism of evolution.

Subair responded on August 7, 2011 at 11:52 AM #

ഒരുദാഹരണം പറയാം

'സുബൈറിന്‍റെ പ്രകൃതമനുസരിച്ച് ചക്ക് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ കൊക്ക് എന്നേ മനസിലാക്കൂ' എന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അതിന് സുബൈര്‍ മറുപടി പറയുക 'അതിന് എനിക്കൊരു പ്രകൃതമുണ്ടായിട്ടു വേണ്ടേ? എന്നോ അല്ലെങ്കില്‍ ഞാനത്രയ്ക്ക് പ്രാകൃതനല്ലല്ലോ എന്നോ ആകും, അതാണ് സുബൈറിന്‍റെ പ്രകൃതി.പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്നതിലെ പ്രകൃതിയെ അള്ളാവിന്‍റെ ശത്രു എന്നപ്രകൃതത്തിലാണ് സുബൈറു കാണുന്നത് അതു മാറ്റി പ്രകൃതിയെ ഇച്ചിരെ വിശാല അര്‍ത്ഥത്തില്‍ കാണൂ (ശരിയാവില്ല എന്നറിയാം എന്നാലും തൊലിച്ചിട്ടു പോണു എന്നു മാത്രം)

Subair responded on August 7, 2011 at 12:19 PM #

ഞാന്‍ പറഞ്ഞല്ലോ സുബയിര്‍ ,in the real world  random  , non random 
എന്നത്  mutually  exclusive  അല്ല . ഒന്നും random  എന്നതിന്റെ 
അക്ഷരാര്‍ത്ഥത്തില്‍  അടുത്താല്‍ ഒന്നും random  അല്ല . gene  മുറെഷനും
മറ്റും  random  ആണെന്ന് പറയുന്നത് അത്  വളരെ അധികം വരിയബ്ലെസ് ഉള്ള  ഒരു
നോണ്‍ random  പ്രോചെസ്സ് അനനെന്നാണ്  അര്‍ഥം .. There is nothing as
perfectly or absolutely random in  real life . The perfect random
process only exits in theoretical mathematics. You should go deep Subir ,
I am sure you will get it.. I am not belittling your efforts . But you
should go deep. All the so called random process that are happening in
nature ( including mutation) are just an approximate random process ,
(its actual determinist process is too complex with N number of
variables , N being large ). Once you understand that you will get the
remaining logic. Of course I am  not sure if all of the rationalists
also understand the context  properly.. :-) . Not sure if everyone has
given deep thoughts about it.

So please, if you are serious , try to understand that the entire
process of mutation , elimination . selection etc all are deterministic
process happening in deterministic systems which has numerous variables
acting on it  with frequencies from 0 to infinity . One can only use 
random process models to study such systems as their determinist
equations will be too complex to solve .Please understand if you wish..
Otherwise forget it.. It is okay..!

In in that was every process in the world is deterministic , the only
problem is that we just dont have the entire data so that we can exactly
simulate it. However we do reasonably good job of simulation..
Formation of cyclones, whirl pool etc are well simulated through models
using pressure temperature velocity etc as variables .right..? These are
in fact very much deterministic processes of nature . The problem is in
modeling  . A statistics model will be much easier and if there are too
many variables.


പര്‍വ്വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും  , മണല്‍ക്കുന്നുകള്‍  രൂപം
കൊള്ളുന്നതും , കാറ്റില്‍ ഇല്ലാതാകുന്നതും ഒക്കെ deterministic നാച്ചുറല്‍ 
പ്രോസിസ് ആണ്  .. അതായത്  പരിണാമത്തിലെ നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ എങ്ങനെ ആണോ
നടക്കുന്നത്  അതെ അടിസ്ഥാന കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തന്നെ ...(യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ 
selection   വാക്കാണ്‌  ഈ കണ്ഫ്യ്ഷന്‍ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌ എന്ന് എനിക്കറിയാം
:-)  സെലക്ഷന്‍ എന്നല്ല യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍  ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ
അഭിപ്രായം , selection by elimination  എന്ന്  വേണം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ,
selection by choise  എന്ന് എടുക്കരുത് ) .. മാത്രമല്ല പരിണാമത്തിലെ 
നാച്ചുറല്‍ section ന്റെ പല ഫക്ടര്സ്  അചേതന വസ്തുക്കളില്‍ ഇല്ല ,
തലമുറകള്‍ , ഇണയെ തിരിഞ്ഞെടുക്കള്‍ എന്നിവ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രസക്തമല്ല . , 
... നമുക്ക് അതിന്റെ ചെറിയ വേര്‍ഷനുകള്‍ സിമുലറെ ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും
..എന്നത് അത് കൊണ്ട് തന്നെ ..ഉദാഹരണത്തിന്  രണ്ടു  ഭൂഖണ്ടാന്തര
ശിലാഫലകങ്ങള്‍ പരസ്പരം അടുക്കുമ്പോള്‍ ,അവയുടെ വേഗവും , മര്‍ദ്ദവും ,
ബാലന്‍സിംഗ്  ഫോര്സുകളുടെ  ദിശകളും അറിയാമെങ്കില്‍ (ഇന്ന് അത് അറിയാനുള്ള
മാര്‍ഗ്ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ട് ) നമുക്ക് എളുപ്പം സിമുലയ്ട്ടു    ചെയ്യവുന്നത്തെ
ഉള്ളൂ , എത്ര നാള്‍ക്കുള്ളില്‍ ഒരു പര്‍വാതമോ  കിടന്ഗോ  അവിടെ
രൂപപ്പെടുമെന്നു ... അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ മോഡല്‍ ഉണ്ടാക്കി  കാണിക്കാന്‍
പോലും  സാധിക്കും .. എല്ലാം കൃത്യമായി പറഞ്ഞാല്‍ നോണ്‍ രാണ്ടം ആണ് ...
ഇതൊന്നും ഡാര്‍വിന്റെ പുസ്തകത്തില്‍ പറയില്ല ..അത് ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ച്
മാത്രം പറയുന്നതല്ലേ .. അതിനാധാരമായ  പ്രകൃതി സ്വഭാവം ഇവിടെയും ആധാരം
ആകുന്നു എന്നെ അര്‍ത്ഥമുള്ളൂ ...

Subair responded on August 7, 2011 at 12:35 PM #

സൊ വാസു പറഞ്ഞു വരുന്നത്.

1.  പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്
2. പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് ജീവന്‍ ഉണ്ടായത്‌.
3. ലോകത്ത്‌ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയല്ലാതെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല, അഥവാ നാച്ചുറല്‍ പ്രൊസെസ്സ് എന്നന്നതും നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ എന്നതും ഒന്നാണ്.
4. Genetic drift,mutation എന്നിവ random എന്നും natural selection  non random  എന്നും ഡോകിന്‍സ് അടക്കമുള്ളവര്‍ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് - കാരണം പ്രപഞ്ചം deterministic ആയതിനാല്‍ non random എന്നൊന്ന് ഇല്ല (വൊവ്).

ശരി. പരിണാമം വാദികളെയാണ് താങ്കള്‍ തിരുത്തന്നത് അങ്ങിനെയാകട്ടെ.

Subair responded on August 7, 2011 at 12:46 PM #

" സെലക്ഷന്‍ എന്നല്ല യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍  ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ
അഭിപ്രായം"

അത് തെന്നെയാ ഞാനും പറഞ്ഞത്‌. അവയൊന്നും നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ വെറും  നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസുകള്‍ ആണ് എന്ന്  അഥവാ. നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷനും നാച്ചുറല്‍ പ്രോസിസ്സും ഒന്നല്ല എന്ന്.

എന്നാല്‍ രവിചന്ദ്രന് രണ്ടും ഒന്നാണ്, നാച്ചുറല്‍ സെലക്ഷന്‍ മൂലം അല്ലാതെ ലോകത്ത്‌ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം. ജീവന്‍ ഉണ്ടായത്‌ ആ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ വഴിയാണ് എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നാണദ്ദേഹം എഴുതിയത്.

ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ എന്നത് ബയോളജിയില്‍ കൃത്യമായ നിര്‍വചനം ഉള്ള പദമാണ്, അതും നാച്ചുറല്‍ പ്രോസിസ്സും ഒന്നല്ല. ഒന്നാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ് ആര് പറഞ്ഞാലും.

Subair responded on August 7, 2011 at 11:45 PM #

സുബൈർ,
ഒരു <a href= "http://appoottansays.blogspot.com/2011/08/natural-selection-and-natural-process.html>ചെറുമറുപടി </a> ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എഴുതിവന്നപ്പോൾ അല്പം വലുതായി, അതിനാൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ആക്കി.
താങ്കളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും തൃപ്തികരമായ ഉത്തരം ഉണ്ട് എന്നൊന്നും അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. It may help to modify your line of thought.

Subair responded on August 7, 2011 at 11:47 PM #

Subair,
Not sure why my response was truncated. I've posted a reply in my blog, as it was a bit too long.
Check http://appoottansays.blogspot.com/2011/08/natural-selection-and-natural-process.html

Subair responded on August 8, 2011 at 2:46 AM #

Just to clarify.

1. natural selection is one of natural process. There are other n number of natural process..In fcat everything that happens in the universe can be called  a natural process, one or the other..

2.Forth point , Genetic drift , mutation etc are fundamentally natural process, but if you define a space and time limits around it for your observation , it can be approximated by using a random process model.. I understand that dawkins and and others refers to limited to that scope and hence is correct.. Basically it only means that the randomness is relatively higher in the context of a genetic mutation and low in the case of predicting the trajectory of a stone thrown by a boy. Even though both are natural deterministic processes, the second part invloves few variable and is predictable usinga second order differntial equation of the function time and gravity (if want to add viscosity you can add one more..like more u can add like wind drift etc..) but the randomness is less here but more in the case of genetic mutation. So people conveniently refes to the mutetion process as a random process..That is all..

Another example of  relatively high random random  process is the molecular motion of  gas molecules .bombarded with other gas molecules..just imagine the number of variables involved here to represent its true deterministic nature..So we can model it as arandom process and study its behavior statistically , So for the ske of expression (language) I would call it as a random process.

To understand how language is used, we do call the europeans while people. But that do not mean that they are reflecting all hues or white as a white papaer..It just means that they are relatively having high degree of white colour.. Please consider usage of the word random along  the lines of the same linguistic construct.

Subair responded on August 8, 2011 at 1:24 PM #

അപ്പുട്ടന്‍ നിങ്ങളുടെ കമ്മന്റുകള്‍ വായിച്ചിട്ട് അല്പം തമാശയാണ് തോന്നിയത്.  നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസും നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷനും ഒന്ന് തെന്നെ എന്ന് രവിചന്ദ്രന്‍ സൂചിപ്പിച്ചതിനെ ക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചതിനു തന്ന മറുപടി നാച്ചുറല്‍ സെല്സ്ക്ഷന്‍ നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസ് തെന്നെയാണ് എന്ന്. ഞാന്‍ നാച്ചുറല്‍ സെലെക്ഷന്‍ സൂപര്‍ നാച്ചുറല്‍ പ്രോസ്സസ് ആണ് എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട പോലെ.

വളരെ നിസ്സാരമായി മറുപടി പറയാവുന്ന ചോദ്യതിന് അതി ദീര്‍ഘമായി ഉപന്യസിച്ചിട്ടും എവിടെയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്‌. അത് കൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഞാന്‍ മറുപടി നല്‍കാം, വളരെ ലളിതമായി.  തെറ്റുന്ടെകില്‍ തിരുത്തുക.

1. പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണോ പര്‍വതങ്ങല്‍ ഉണ്ടായതും മണ്‍കൂനകളും ഗുഹകളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ?

ഉത്തരം: അല്ല പ്രകൃതിനിര്‍ദ്ധാരണം പരിണാമംത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാന മേകാനിസം ആണ് ജൈവ ലോകത്തിന് പുറത്ത്‌ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം സാധാരണ ഗതിയില്‍ ഉപയോഗിക്കാറില്ല.

2.പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം random  പ്രോസ്സസ് അല്ലെ ?. 

ഉത്തരം:അല്ല.പരിണാമത്തിന്‍റെ മേകാനിസങ്ങളില്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം non random ആണ്. എന്നാല്‍ nutation നും genetic drift  ഉം random ആണ്.

3.പകൃതി നിര്ദ്ധരണവും പ്രകൃതി പ്രതിഭാസവും ഒന്നല്ലേ, ഒരേ കാര്യത്തിന് പറയുന്ന രണ് പെരെല്ലേ ഇത്.
ഉത്തരം:അല്ല പ്രകൃതി പ്രതിഭാസം എന്നത് പ്രകൃതിയില്‍ നടക്കുന്ന എന്തിനെ ക്കുറിച്ച് പറയാനും ഉപയോഗിക്കാം എന്നാല്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്നത് ബയോളജിയില്‍ വ്യക്തമായി നിര്‍വചിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പദമാണ്.

4.ആദ്യ ജീവന്‍ ഉണ്ടായത് പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വവഴിയാണ് എന്ന് ഡാര്‍വിന്‍ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ?
ഉത്തരം: ഇല്ല. ഡാര്‍വിന്‍ ജീവന്‍ ഉത്ഭവി\ച്ചതിന് ശേഷം ജീവികളില്‍ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം നടക്കുന് ന്നതിനെ ക്കുറിച്ചെ പരാമര്‍ശിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ജീവോത്പതിയെ ക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിടത്ത് പരിണാമമോ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണമോ അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ജീവോത്പതി ഒരു പ്രത്യേക പഠനശാഖ തെന്നെയാണ്.

ഈ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മുകളില്‍ ഞാന്‍ നല്‍കിയ ഉത്തരങ്ങള്‍ക്ക് നേര്‍ വിപരീതമായ ഉത്തരങ്ങള്‍ ആണ് രവിചന്ദ്രന്‍ നല്‍കിയത്. എന്റെ അറിവ് വെച്ച് ഇത് എനിക്ക് അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. ആര് പറഞ്ഞാലും.
രവിചന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളും - ഉദാഹരണമായി പ്രകൃതി നിര്ദ്ധരണത്തിന് ദിശയില്ല, random  ആണ് തുടങ്ങിയവ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ സൃഷ്ടിവാദികള്‍ക്ക് സന്തോഷം പകരുന്നതാണ്, ഞാന്‍ പരിണാമവാദം എന്താന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം.

Subair responded on August 8, 2011 at 1:26 PM #

 ഇനി അല്പം വിശദീകരണം.

പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം എന്നത് ഡാര്‍വിന്‍ മുന്നോട്ട് വെച്ച, ഒരു ആശയമാണ്. ആ വാക്ക് അങ്ങിനെ ത്തെന്നെയാണ് ഞാന്‍ ഉപയോചിച്ചതും രവിചന്ദ്രന്‍ മറുപടി പറഞ്ഞതും (ഡാര്‍വിന്‍ ജീവോത്‌പത്തി പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് തട്ടിവിട്ടത് ഉദാഹരണം), പിന്നെ അതിനെ പിരിച്ചു പ്രകൃതിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ആക്കി സര്‍കസ് കളിക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും ഇല്ല. അങ്ങിനെ പിരിച്ചെഴുതി തനിയെ തനിയെ വാകുകളുടെ അര്‍ഥം എടുക്കകായാണ് എങ്കില്‍ ഒരു പാട് തിയറികളെ നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയും.

ഇനി random വും non random വും.

പ്രപഞ്ചം മൊത്തത്തില്‍ എടുത്താല്‍ deterministic  ആണ് എന്ന് കരുതുന്നയാള് തെന്നെയാണ് ഞാന്‍.  ദൈവവും free will  ഉം ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ചര്‍ച്ച\കളില്‍ അത് കൊണ്ട് വരാറുമുണ്ട്.  പക്ഷെ ഭൂമിയില്‍ നടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങള്‍ initial conditions  അറിഞ്ഞാലും ഔട്പുട്ട് നമ്മുക്ക് predict ചെയ്യാന്‍ പറ്റാത്തതായിട്ടുണ്ട്. (അഥവാ മറ്റൊരോ രീതിയില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ നമ്മുക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അത്ര initial conditions ഉള്ള പ്രോസ്സസസുകള്‍ - random എന്നൊന്നില്ല എന്നും പറഞ്ഞു തര്‍ക്കിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഇത് പറയുന്നത്)

ഉദാഹരണമായി,

ഒരു കോയിന്‍ ടോസ്‌ ചെയ്താന്‍ കിട്ടുന്നതു തലയാണോ വലാണോ എന്നത് നമ്മുക്ക് predict ചെയ്യാന്‍ കഴിയില്ല. ഇത് raadom ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസ്സസ് ആണ്.

ജനിതക വ്യതിയാനം ഇതേ പോലെ random  ആയിട്ടുള്ള ഒരു പതിഭാസം ആണ്. predict ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്നതല്ല യാദൃശ്ചികമായി സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

കടപ്പുറത്ത് കാറ്റില്‍ മണല്‍കൂനകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് random  ആയി നടക്കുന്ന ഒരു  natural process  ആണ്. ഇതിനെയൊക്കെ random എന്ന് വിളിക്കുന്നത്‌ ഞാനല്ല എല്ലാവരും വിളിക്കുന്നതാണ്.

എന്നാല്‍ ഇതില്‍ നിന്നും വിത്യസ്തമായി പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണവും കൃത്രിമ നിര്‍ദ്ധരണവും നമ്മുക്ക് predeict ചെയ്യാന്‍ കഴിയും എന്നാണ് അവകാശവാദം. അത് കൊണ്ടാണ് എലികളുടെ വാല് മുറിച്ചു പരീക്ഷണം നടത്തി വാലില്ലാത്ത എലിയും ജനിക്കുന്നത് നോക്കി പരിണാമവാദികള്‍ കാത്തിരുന്നത്.

Subair responded on August 8, 2011 at 1:45 PM #

<>


എന്റെ പോസ്റ്റിന്റെ തലക്കെട്ടില്‍ പാര്‍വതം മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും, പര്‍വതം എന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമയിരുന്നു.

ഭൂമിയില്‍ നടക്കുന്നതൊക്കെ പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് എന്നാണ് രവിചന്ദ്രന്റെ അവകാശവാദം.

അപ്പുട്ടന് ഒറ്റവാക്കില്‍ ഉത്തരം പറയാമോ ?

പ്രകൃതിയില്‍ നടക്കുന്നതെല്ലാം(മണ്‍കൂനകള്‍  ഉണ്ടാകുന്നതും പൌഴകള്‍ ഉണ്ടാകുന്നതും അഗിനിപര്‍വതങ്ങള്‍ പൊട്ടി ത്തെറിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉദാഹരണമായി ഞാന്‍ കൊടുത്തിരുന്നു) പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം ആണോ ?

ഉത്തരം കാട് കേരിപ്പോകാതിരിക്കാന്‍ ചോയിസ് ഞാന്‍ കൊടുക്കാം.

ചോയിസ്:

a. ആണ്.
b. അല്ല.
c. ആണ് എന്നോ അല്ല എന്നോ ഉത്തരം പറയാന്‍ കഴിയില്ല, വിശദീകരിക്കണം.

Subair responded on August 8, 2011 at 6:46 PM #

സുബൈര്‍ ,
മറ്റുള്ളവര്‍ക്കെങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല,എനിക്ക് താങ്കളുടെ പോസ്റ്റും കമന്റുകളും  വായിക്കാന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രക്കും അക്ഷരത്തെറ്റുകളും വാക്യഘടനയിലെ തകരാറുകളുമാണ്.ദയവായി സ്വയം ഇവയൊക്കെ തിരുത്താന്‍ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കില്‍ മറ്റാരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും അതു ചെയ്യിക്കുക. ഇതുപോലെ അക്ഷരത്തെറ്റോടെ എഴുതുന്ന വേറേതെങ്കിലും ബ്ലോഗറുണ്ടോ എന്നു താങ്കളൊന്നു നിരീക്ഷിക്കുക( തെറ്റെന്താണെന്നു താങ്കള്‍ക്കറിയാമോ എന്നു തന്നെ എനിക്കു സംശയമുണ്ട്).താങ്കളെ വിഷമിപ്പിക്കാന്‍ പറയുന്നതല്ല, പലരും എന്നോടു പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.

Subair responded on August 8, 2011 at 11:03 PM #

സത്യാന്വേഷി, അഭിപ്രായത്തിന് നന്ദി. മുമ്പും സത്യാന്വേഷി എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ജോലിക്കിടയില്‍ കിട്ടുന്ന കുറഞ്ഞ സമയത്ത് ധിറുതി പിടിച്ചു എഴുതുന്നതാണ് ഒരു പ്രശ്നം.
എഴുതാനുള്ള കഴിവില്ല എന്നത് മുഖ്യ പ്രശ്നവും. പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ കാണുമ്പോള്‍ നിശബ്ദനായിരിക്കാന്‍ കഴിയുന്നുമില്ല. അത് കൊണ്ട് എഴുതി പ്പോകുന്നതാണ്.

 ഏതായാലും കഴിയുന്നയത്ര ശ്രദ്ദിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാം.. അഭിപ്രായത്തിന് ഒരിക്കല്‍ കൂടി നന്ദി.!

Subair responded on August 14, 2011 at 3:40 AM #

 പ്രിയപ്പെട്ട സുബൈര്‍,
രവിചന്ദ്രന്റെ പോസ്റ്റുകള്‍ പിന്തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങള്‍ തുറന്നുകാട്ടുന്നതില്‍ വലിയൊരു പങ്കുവഹിച്ച താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തില്‍ അദ്ദേഹത്തിനു അവഗാഹമില്ലെന്നു വ്യക്ത്തമാവുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രസക്തമായ കമന്റുകളുടെ ശേഖരം (വിവിധ ബ്ലോഗുകളില്‍ വന്നത് ) ഇവിടെ പോസ്റ്റായി കൊടുക്കുകയാണങ്കില്‍ പിന്നീട് ബ്ലോഗ്‌ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഗുണകരമാവും.

Subair responded on August 15, 2011 at 11:01 AM #

Mr. Muhammed,

Mr Subair presented his argument with Prof.Ravichandran in this blog and Mr.Appottan' blog. Some fifty plus comments came. But Most of them supported the Professor. Only a few of your kind made some personal remarks on the Professor. But none said that Mr. Subair was right! 

Now, you say that Subair falsified Prof. Ravaichandran' s argument. What is the proof? Is it not the other way around? Answer honestly

Subair responded on August 15, 2011 at 12:20 PM #

 അക്ബര്‍സീ. ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ സപോര്‍ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം നോക്കിയിട്ടാണോ സുഹൃത്ത് ശരി തെറ്റുകള്‍ തീരുമാനിക്കുക ?

ഞാന്‍ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളില്‍ തെറ്റുകള്‍ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ സുഹൃത്തിനും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്കുള്ള തെളിവ് ഞാന്‍ ഇവിടെ പറഞ്ഞതും , അപ്പുട്ടന്റെ ബ്ലോഗില്‍ പറഞ്ഞതും തെന്നയാണ്.

ഇനി സുഹൃത്തിന് സ്വന്തമായി വായിക്കാനും പഠിക്കാനും സമര്‍ത്തിക്കാനും  വയ്യ എങ്കില്‍, പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് പര്‍വതങ്ങള്‍ ഉണ്ടായത്‌ എന്ന് പറഞ്ഞ, അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രന്‍ഞനെ ഹാജരാക്കുക.

Subair responded on August 15, 2011 at 7:23 PM #

Mr. Subair,
you say all others are fools and only you are right?you are the only all-knowing? what if all others supported you? will say the same then? It is unlikely that any scientist said anything reg formation of mountain through natural selection in any textbook so far. Because it is a very special question you put before the professor. If you want to examine further you need to put the same question before reputed scientists and seek explanation. No scientist ever said so is an invalid straw man argument. You have toobtain explanation given to this same question by reputed scientists. If you can't do that we have to take Vasu, apoottan like people with high calibre at the face valuepersonally, I felt the professor's interpretation sound and convincing. Unlike you, he is very civil and logical in the debate also.I think you started studying evolution just recently.Your enthusiasm is good. But still you have to go a long way before catching up with thelikes of the professor, apoottan, vaassu etc. No body supported subair is no way an endorsement to your stance. Best wishes

Subair responded on August 16, 2011 at 2:40 AM #

Akbarcee, ഞാന്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. വിഷയവും ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് താങ്കള്‍ക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് പറയുക. ആരൊക്കെ ആയൊക്കെ സപോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന കണക്കെടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങള്‍ ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങളില്‍ നിലപാടെടുക്കുന്നതെങ്കില്‍, നിങ്ങളോട് സഹതാപം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ.

Subair responded on August 16, 2011 at 8:36 AM #

if you don't want support, why did u reintroduced the topic? it is a case of sour grapes man. you expected support but nobody provided. If you are not convinced of your folly even now, I request you forward the same query to reputed scientists. Why can't u do it? why do you sympathies with me? 

Subair responded on August 16, 2011 at 9:19 AM #

ശെടാ  ഇത് വലിയ കുരിശായല്ലോ...
സുഹൃത്തെ, വിഷയത്തെ ക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് എങ്കില്‍ പറയുക.

പ്രകൃതി നിര്‍ദ്ധാരണം വഴിയാണ് പര്‍വതങ്ങളും മണ്‍കൂനകളും ഒക്കെ  ഉണ്ടായത്‌ എന്നും പ്രകൃതിനിര്‍ദ്ധാരണം എന്നാല്‍ പ്രകൃതിയില്‍ നടക്കുന്ന എന്തിനെ ക്കുറിച്ചും ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കാണ് എന്നുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രോഫസറിനും താങ്കള്‍ക്കും ഉണ്ട്. അവ ശാസ്ത്രീയമാണ് എന്ന് വാദമുണ്ട് എങ്കില്‍ കാരണങ്ങള്‍ ഇവിടെ പറയുക.

എനിക്കുള്ള ന്യായങ്ങള്‍ ഞാന്‍ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്‍റെ ചോദ്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ട്. ഉത്തരം പറയാവുന്നതാണു.

ശാസ്ത്രന്ജ്രോട് താങ്കള്‍ക്ക് ചോദിക്കാം, എന്നിട്ട് ഉത്തരം ഇവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യാം, അതല്ല എങ്കില്‍ ഇതേ പോലെ ഒരു പോസ്റ്റ്‌ തുടങ്ങി ആ ഉത്തരം അവിടെയിടുക.  

യുക്തിവാദികളുടെ കാപട്യം തുറന്നു കാണിക്കാന്‍ തെന്നെയാണ് ഈ പോസ്റ്റിട്ടത്, അവരുടെ സപോര്ട്ട് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല.

രവിചന്ദ്രന്റെ ബ്ലോഗില്‍, രിചന്ദ്രന്റെ  അഭിമാന ഭാജനമായ ഒരു ബ്ലോഗറും മുസ്ലിം പേരുള്ള ഒരു യുക്തിവാദിയും തമ്മിലുള്ള  തെറിപൂരം നൂറാം ദിവസവം ഓടുന്നുണ്ട് - അവിടെ കിട്ടിയിയിട്ടില്ല യുക്തിവാടിക്ക്‌ സപോര്ട്ട് (അയാള്‍ സപോര്ട്ട് അര്‍ഹിക്കുന്നുവെങ്കിലും), പിന്നെയെല്ലേ എനിക്ക്.

Subair responded on August 16, 2011 at 10:51 AM #

I leave it. You speak something else, I am not interested. None can convince you. best wishes mate.

Subair responded on February 13, 2012 at 8:15 PM #

 ""പരിണാമം""  അത് നാസ്തിക ഭൌതിക യുക്തിവാദികളുടെ പ്രാണവായു  സ്വന്തം
ജീവന്റെ നിലന്ല്‍പിനാധാരമായ പ്രാണവായു മലിനപ്പെടാന്‍ ആരും അനുവദിക്കില്ല.
അത് കൊണ്ട് തന്നെ പരിണാമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ആവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും.
പക്ഷെ ബുദ്ധിയുള്ള ശാസ്ത്രബോധമുള്ള മനുഷ്യര്‍ ആ അന്ധവിശ്വാസം
അംഗീകരിക്കില്ല.

Subair responded on February 13, 2012 at 8:15 PM #

 പെണ്ണിനെയിത്രക്കടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന
കൂട്ടര്‍ ഭൂമി മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ...!!
ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ത്തതില്‍ താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ

Subair responded on February 13, 2012 at 8:16 PM #

 പെണ്ണിനെയിത്രക്കടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന
കൂട്ടര്‍ ഭൂമി മലയാളത്തിലുണ്ടല്ലോ...!!
ഈ ലിങ്ക് ഇവിടെ ചേര്‍ത്തതില്‍ താല്‍പര്യമില്ലെങ്കില്‍ ഡിലിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ

Subair responded on April 18, 2012 at 12:19 AM #

യുക്തിവാദി - rationalist -on who blieves in reason ,അങ്ങനെ ഉള്ളവരുടെ സപ്പോര്‍ട്ട് വേണ്ട ? തനിക്ക്‌ കിട്ടുകയും ഇല്ല. മണ്ടന്‍ !

Subair responded on April 18, 2012 at 12:53 AM #

ഓ ശ്യാം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. കേരളത്തില്‍ യുക്തിവാദികള്‍ എന്ന് സ്വയം അവകാശപ്പെടുന്നവര്‍  (എല്ലാവരും അല്ല കേട്ടോ, കുറച്ചു പേര്‍) സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ, യുക്തിസഹമായി കാര്യങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നവരോ, ശാസ്ത്രം അറിയുന്നവരോ അല്ല. യുക്തിവാദി എന്ന് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പലരും പലരും മാന്യമായി ഒരു കമ്മന്റ് എഴുതാന്‍ പോലും അറിയാത്തവരും, വിമര്‍ശനം കേട്ടാല്‍ വൈകാരികമായി, പൊട്ടന്‍ മണ്ടന്‍ തുടങ്ങിയ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിച്ച് ചീത്ത പറയുന്നവരും, പോസ്റ്റ്‌ എന്താണ് എന്ന് വായിച്ചു നോക്കാതെ കമ്മന്ടു എഴുതുന്നവരും ഒക്കെയാണ്. ഈ പോസ്റ്റ്‌ ഡോക്യുമെന്‍റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് താങ്കള്‍ അടക്കം ഉള്ള അത്തരം ചിലരെയാണ് "യുക്തിവാദികളെ യാണ്"  . അവരുടെ സപോര്‍ട്ട്‌ ആണ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത്‌. നെയ്യപ്പ ത്തില്‍ നെയ്യില്ല എങ്കിലും നെയ്യപ്പം എന്ന് തെന്നെ നമ്മള്‍ വിളിക്കാറ് അതുപോലെ. ഇനി ശ്യാമിന് വല്യ നിര്‍ബന്ധം ആണ് എങ്കില്‍ യുക്തിവാദി എന്ന് ഞാന്‍ എഴുതിയത വായിക്കുപോള്‍ വ്യാജ യുക്തിവാദി (pseudo rationalist) എന്ന് വായിച്ചോളൂ, അപ്പൊ തീരുമല്ലോ പ്രശനം.

എന്തായാലും വന്നതിലും കമ്മന്റ് ചെയ്തതിലും സന്തോഷം.

Post a Comment